Obecné informace
Přihlášení uživatele
Databáze aktuální k:
30.04.2022 18:08

Jak získat přístup ?

Data, ke kterým přes tyto stránky můžete získat přístup jsou citlivá, a proto ČSCHMS musí před vydáním hesla ověřit, že ten, kdo nás o heslo žádá, má k tomu patřičná oprávnění. Obecně lze přístup lze udělit každému chovateli, což v případě fyzických osob není problematické. U firem má k tomu nárok majitel společnosti a její jednatelé. Nezřídka je však v praxi o skot odpovědný zaměstnanec. Cílem naší administrativy není tedy provádět zbytečně složité ověřování, ale zajistit, že ten, kdo nás žádá o heslo, je alespoň zaměstnanec společnosti, se kterým obvykle jedná inspektor svazu.

Proto nabízíme dvě možnosti:

1. Ověření inspektorem:
Inspektor, který u Vás na místě provádí KUMP, je vždy schopen ověřit, kdo jej o heslo žádá. Proto nejsnazší způsob, jak získat přístup do aplikace, je zavolat svému inspektorovi (telefonní čísla najdete zde) a požádat ho o přidělení přístupového jména a hesla.

2. Ověření ČSCHMS
Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete nebo nechcete kontaktovat svého inspektora, můžete se také obrátit na vedení svazu (Kamil Malát, info@cschms.cz, 724 007 860). V takovém případě je ovšem potřeba prokázat, že jste tím, kdo může s údaje o chovu disponovat. To můžete doložit dvěmi způsoby:
  • jste chovatel/fyzická osoba anebo zaměstnanec, který se zvířaty pracuje a jedna přímo s inspektory:
    postačí zaslat poštou/e/nascanovaný jakýkoliv dokument, na němž je Váš inspektor podepsán a který není starší 6 měsíců
  • jste majitel či jednatel, který obvykle nejedná s inspektory:
    v tom případě bude ověření probíhat alternativní cestou, kontaktujte nás.

Co je nezbytné?

Pro oba dva případy je identicky nezbytné odeslat podepsanou Smlouvu o přístupu k databázi webKUMP, kterou Vám rádi zašleme anebo ji můžete stáhnout zde.

V případě dalších nejasností neváhejte kontaktovat Vašeho inspektora či sekretariát svazu.